Kushtet e përgjithshme dhe kushtet

Demos nuk garanton që funksionet e përfshira në materialin e përmbajtur në këtë sit do të jenë të pandërprera ose pa gabime, që defektet do të korrigjohen, ose që kjo faqe ose serveri që e bën atë të disponueshëm janë pa viruse ose mete ose përfaqëson funksionalitetin e plotë , saktësia dhe besueshmëria e materialeve.

Kufizimet e të drejtave të autorit: ju lutemi referojuni termave të licencës sonë Creative Commons që rregullojnë përdorimin e materialit në këtë sit.

Nëse ka ndonjë konflikt midis këtyre Kushteve dhe Kushteve dhe rregullave dhe / ose kushteve specifike të përdorimit që shfaqen në këtë sit në lidhje me një material specifik, atëherë këto të fundit do të mbizotërojnë.